De 4 aksjefondene med best avkastning siste 4 år

odinfondo

Når en skal investere penger er det mange muligheter. Aksjefond er en av dem og er per definisjon et verdipapirfond som plassere sine midler i ulike aksjer. Det finnes flere regler som et aksjefond må forholde seg til og en av reglene er at et fond må ha aksjer plassert minst 16 ulike steder, men det er ikke uvanlig at antall plasseringer er langt høyere. Det finnes mange typer aksjefond. Noen aksjefond investerer kun i norske fond, andre i SMB-markedet og så er det dem som investerer i globale fond.

Mange ulike typer fond

Det finnes også flere stilarter innen fond. Det er de fond som er aktivt forvaltede. Slike fond har en egen strategi og tar sine egne posisjoner. Så er det de passive fond som legger seg opp av en indeks og til slutt det vi kaller indeksfond som har det samme innhold som indeksen den følger. Uavhengig av hvilken stilart et fond følger, så er det igjen forskjell på hvilke aksjetyper fondet velger å investere i. Noen fond investerer i store og solide selskaper, andre i selskaper med stor vekst, noen investerer i små selskaper og atter andre investerer i selskaper innen et bestemt geografisk område.

Langsiktig horisont

Ønsker du å investere dine penger ut fra et langsiktig perspektiv, så er et aksjefond det perfekte sted for pengene dine. De fleste aksjefond jobber ut fra en langsiktig tidshorisont og det er i mange tilfeller en sikker investering. Det er selvsagt kurssvingninger, men ser du på en femårs tidshorisont, så vil veldig mange fond gå i pluss fordi de investerer ut fra det sikre og ikke tar unødig risiko. Ser du på en tiårs periode, så er det stor sannsynlighet for at avkastningen vil bli bra, selv om ingenting er sikkert når det gjelder aksjemarkedet. Studier viser at investeringer i aksjemarkedet gjerne gir en avkastning på rundt fire til fem prosent når en ser over en lengre periode.

Aksjefond med best avkastning

Vi har funnet frem til de aksjefond som har gitt best avkastning de 4 siste årene. Dermed ikke sagt at de vil fortsette å ligge på topp de neste 4 år, men sjansen er ganske god for at de fortsetter med å gi bra avkastning.

1. UBS EF BIOTECH P ACC, har økt med over 200% de siste 4 årene. Dette fondet investerer i selskaper rundt om i verden, som beskjeftiger seg med forskning, produksjon, produktutvikling og distribusjon i bioteknologisektoren.
2. FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCV A ACC, har økt med nesten 200% de siste 4 årene. Fondet investerer primært i bioteknologiselskaper som holder til i USA og andre land.
3. SEB CONCEPT BIOTECHNOLOGY C, har også hatt en stor økning de siste 4 årene på nesten 200%. Fondet investerer i aksjer innen bioteknologisektoren over det meste av verden.
4. JPM GLOBAL HEALTHCARE A, har hatt en økning på mer enn 150%. Dette fondet investerer i ulike aktivaklasser.