Slik får du beste rente på lån uten sikkerhet

Det er viktig å vite forskjellen på lån med og uten sikkerhet. Et sikret lån betyr at banken tar pant, også kalt sikkerhet, i din bolig eller personlige eiendel. Dette gir banken sikkerhet dersom lånet blir misligholdt. Eksempler på sikrede lån er boliglån, billån og båtlån. Ved et usikret lån krever derimot ikke banken sikkerhet i dine eiendeler. Eksempler på usikrede lån er forbrukslån og kredittkort. Her får du som oftest høyere rente, da banken tar høyere risiko. I denne artikkelen skal vi se på hvordan få best rente på denne typen lån.

Slik fungerer et usikret lån

Banker tjener primært penger på å låne penger ut til andre. Når en bank innvilger et lån, trenger de en sikkerhet i tilfelle lånet ikke skulle tilbakebetales. Ved et boliglån vil banken ha sikkerhet i boligen. Dersom lånet da misligholdes, vil banken i verste fall kunne tvangsselge boligen. Da det ikke stilles noen sikkerhet ved usikrede lån, trenger banken en annen måte å sikre seg selv. Dette gjøres ved å sette høyere rente, slik at banken ikke går i underskudd. Dette vil da være bankens måte å sikre seg potensielt tapt kapital på.

For å kunne få et lån uten sikkerhet bevilget, er banken nødt til å utføre en kredittvurdering. Dette utføres for at banken skal få et helhetsbilde av din personlige økonomi. Banken trenger dette for å bedømme om du vil kunne betale tilbake lånet du har tatt opp. Kredittvurderingen utføres av et kredittopplysningsbyrå på vegne av banken. Relevant informasjon legges så inn i en poengmodell. Din kredittscore vil som oftest måles på en skala fra 0 til 100. De fleste banker gir automatisk avslag på forbrukslån dersom du har aktive inkassosaker eller betalingsanmerkninger.

  • En kredittsjekk vurderer inntekt og faste utgifter
  • Annen gjeld, utdannelse og bo- og arbeidsforhold er også relevante vurderingsfaktorer

Hvordan blir renten fastsatt

Lånetilbudet du får av banken vil alltid være basert på en individuell vurdering. Renten gjenspeiles av en helhetsvurdering av din betalingsevne og -vilje. Med betalingsevne menes det du tjener i dag, samt fremtidsutsikter knyttet til lønn. Betalingsvilje vil bli vurdert ut fra din betalingshistorikk. Jo høyere kredittscore, dess bedre rente vil du få. Den totale risikoen banken tar ved å bevilge et lån til deg vil slik bli uttrykt i hvilken rente du får tilbud om. Ellers vil også størrelsen på lånet ha innvirkning på renten. Jo høyere lånebeløp, dess lavere blir renten.

En sentral del av vurderingen er også hvor mye du allerede har i gjeld. Hvis du har mye eksisterende gjeld, gir det uttrykk for mindre mulighet til å betjene lånet. Utdanning er en annen faktor som også vil påvirke fastsettelsen av din rente. Dersom du har en utdanning som er etterspurt hvor du også tjener godt, innebærer det mindre risiko for banken. Hvis du derimot har lite eller mindre relevant utdanning, vil dette ofte sette en høyere risiko for banken. Det mest sentrale vil uansett være inntekt. Større inntekt vil si bedre betjeningsevne. Du kan lese mer om lån og rente her: https://www.billigeforbrukslån.no/lån-med-lav-rente/

Hvordan senke rente på lån uten sikkerhet

Folk hører ofte om kollegaer, venner eller bekjente som har lavere rente enn de selv har. Mange spør seg da hvorfor de selv ikke har denne renten. Deretter undersøker de hvordan de selv kan få lavere rente. For å ha gode forutsetninger for god rente må du først sørge for å ha orden på aktørenes ulike vurderingsfaktorer. Det er mulig du har høy årsinntekt. Dersom du har høy gjeld og utgifter til barn og bil, kan det likevel fort bli høye månedskostnader. Det finnes derimot flere ulike grep som kan bedre sjansene dine.

  • En medsøker øker sannsynligheten for at lånet betjenes
  • Reduser dine utgifter
  • Høyere lånebeløp – differansen mellom totalsummen og det du faktisk trenger kan brukes på raskere nedbetaling. Dette med mindre dette straffes med ekstra gebyrer
  • Ekstra inntekter – lei for eksempel ut et rom eller underetasje dersom du har ledig
  • Kvitt deg med betalingsanmerkninger dersom du har noen

Det er lett å føle seg overveldet av alt som vil kunne påvirke lånekostnadene. Hele økonomien plasseres under et forstørrelsesglass, og det er ikke alt du vil kunne gjøre så mye med. Det gjelder å være realistisk i dine forventninger, og vite hva du selv har økonomi til. For generelt å bedre din økonomi, kan du først se hvilke utgifter du kan redusere. Hvis husleien er veldig dyr, kan det være en mulighet å flytte for å få ned leiekostnadene. Hold deg oppdatert på prisene i strømmarkedet, telekom- og internettmarkedet. Vær også prisbevisst på varer og tjenester du benytter deg av.

Hvordan få bedre kredittverdighet

Dersom du har boliglån og flere mindre lån, kan en refinansiering være et godt alternativ. Ved å refinansiere samler du alle dine lån til én enkelt, og totalt lavere rente. Boliglånet blir ofte større totalt, men det kan finnes store besparelser i rentekostnader. Dette fordi boliglån har mye lavere rente enn de aller fleste smålån og kredittkort. Det gir store økonomiske besparelser, og slik også høyere kredittscore. Et annet enkelt grep du kan ta er å betale gjelden tilbake i tide. Å betale regningene dine i tide viser at du tar nedbetalingen seriøst. Gjelden reduseres i tillegg raskere, som videre gir økonomisk spillerom.

Det kan også lønne seg å redusere det du kan av dine faste avgifter. Det er disse som tar mest av budsjettet, og et par tusenlapper i måneden blir mye i lengden. Det finnes også andre mindre utgifter du samlet sett sparer mye på over tid. Hvis du spiser mye ute, kan du begynne å lage mer mat hjemme. I stedet å kjøpe kaffe ute hver dag, kan du ta med hjemmefra. I tillegg teller andre kostnader som kinobesøk, diverse strømmetjenester, taxi og ferdigmat. Alt dette kan du spare mye på over tid ved å redusere.

Nedbetalingstid på lån uten sikkerhet

Når du tegner låneavtale, vil det være en avbetalt tid du må ha nedbetalt lånet innen. Tiden som går fra du tar opp lånet til det skal være nedbetalt kalles nedbetalingstid. Et ofte stilt spørsmål er om nedbetalingstiden bør holdes kort eller lang. Lenger nedbetalingstid vil gi lavere avdrag hver måned. Det gir derimot høyere totalkostnader, da renten regnes av utestående beløp per måned. Slik betaler du derfor mer i renter. Du bør derfor holde nedbetalingstiden så kort som mulig, for slik å totalt betale mindre i renter. Dine muligheter til dette vil derimot avhenge av både muligheter og prioriteter.

Husk på forskjellen mellom nominell og effektiv rente

Når banker snakker om rente i sin markedsføring, bruker de som oftest nominell rente. For ikke å bli lurt av reklamer er det viktig å undersøke tallene grundig. Den nominelle renten er kun renten på selve lånet. Den effektive renten inkluderer alle lånets gebyrer og andre kostnader. Den effektive renten er derfor renten du faktisk betaler for lånet ditt, da den også inneholder etableringsgebyr og termingebyr. Denne er derfor høyere enn den nominelle. Banker vil ofte strekke ut nedbetalingstiden i markedsføring, da gebyrer og kostnader utgjør en mindre del av den samlede innbetalingen. Dette gir videre lavere effektiv rente.

  • Den nominelle renten er bankens grunnrente
  • Effektiv rente viser lånets totale beløp

Oppsummering

Når du skal ta opp lån uten sikkerhet, er renten en av de viktigste vurderingsfaktorene. Renten er kostnaden av å låne penger. I lengden kan du spare mye penger mellom den høyeste og laveste renten. For å få den beste renten må banken være sikker på at du ikke vil utgjøre en vesentlig risiko for banken. Det lønner seg da å ha en god personlig økonomi, samt orden i ditt personlige regnskap. Dette innebærer å ha nok inntekt til å betale alle månedlige utgifter, i tillegg til å kontroll på din gjeld og utgifter. Les mer om lån uten sikkerhet på Billige Forbrukslån.